1397-12-19 22:41

مولد سیگنال ویدیویی Video-signal generator

یک مولد سیگنال ویدیویی نوعی از مولدهای سیگنال است که در خروجی یک سیگنال ویدیویی از پیش تعیین شده یا سیگنال تلویزیونی یا سیگنال هایی که در سینک استفاده می شوند دستگاه های تلویزیونی استفاده می شوند را ایجاد می‌کند و هدف از استفاده از آن بررسی خطاهای موجود در سیستم و یا اندازه گیری […]

ادامه مطلب