دانلود آهنگ و موزیک ویدیو فیلم Aladdin 2019 – آهنگ Speechless از Naomi Scott

1398-07-2 20:45

توی این پست یک آهنگ بسیار زیبا از فیلم علائدین (Aladdin 2019) همراه با متن و ترجمه اش رو براتون گذاشتم که امیدوارم خوشتون بیاد.

این آهنگ به نام Speechless از Naomi Scott یکی از بهترین آهنگ های فیلم هست.

 

[Verse 1]

Here comes a wave meant to wash me away
موجی که قرار بود من رو بشوره ببره داره میاد
A tide that is taking me under
موجی که من رو میبره پایین
Swallowing sand, left with nothing to say
شن رو قورت میدم، هیچی برای گفتن نمونده
My voice drowned out in the thunder
صدایم در طوفان غرق شده

[Pre-Chorus]

But I won’t cry
ولی گریه نمیکنم
And I won’t start to crumble
و شروع به خرد شدن نخواهم کرد
Whenever they try
هروقت آنها تلاش میکنند که
To shut me or cut me down
من رو خاموش کنند یا بهم بی احترامی کنند

[Chorus]

I won’t be silenced
من سکوت نخواهم کرد
You can’t keep me quiet
نمیتونین من رو ساکت نگه دارین
Won’t tremble when you try it
وقتی تلاش میکنین این کار رو کنین من نخواخم لرزید
All I know is I won’t go speechless
همه چیزی که میدونم اینه که من ساکت نخواهم بود
‘Cause I’ll breathe
چون نفس خواهم کشید
When they try to suffocate me
زمانی که سعی میکنند خفه ام کنند
Don’t you underestimate me
سعی نکن من رو دست کم بگیری
‘Cause I know that I won’t go speechless
چون میدونم که ساکت نخواهم بود

[Verse 2]

Written in stone
در سنگ ها نوشته شده
Every rule, every word
همه قوانین، همه کلمات
Centuries old and unbending
قرن ها عمر کرده اند و خم نشده اند
“Stay in your place”
سر جایت بمان
“Better seen and not heard”
بهتره دیده شی و شنیده نشی
But now that story is ending
ولی الان این داستان داره پایان میابه

[Pre-Chorus]

‘Cause I
چون من
I cannot start to crumble
شروع به خرد شدن نخواهم کرد
So come on and try
پس بیا و تلاش کن
Try to shut me and cut me down
سعی کن من رو خاموش کنی و بهم بی احترامی کنی

[Chorus]

I won’t be silenced
You can’t keep me quiet
Won’t tremble when you try it
All I know is I won’t go speechless, speechless
Let the storm in
بگذار طوفان به داخل بیاید
I cannot be broken
من نخواهم شکست
No, I won’t live unspoken
نه، من ساکت زندگی نخواهم کرد
‘Cause I know that I won’t go speechless

[Bridge]

Try to lock me in this cage
سعی کن من رو درون این قفس حبس کنی
I won’t just lay me down and die
من دراز نمیکشم و بمیرم
I will take these broken wings
من این بال های شکسته رو بر میدارم
And watch me burn across the sky
و سوختنم را در آسمان نگاه میکنم
Hear the echo saying:
انعکاس صداشونو میشنوم که میگن

[Chorus]

I won’t be silenced
Though you wanna see me tremble when you try it
All I know is I won’t go speechless, speechless
‘Cause I’ll breathe
When they try to suffocate me
Don’t you underestimate me
‘Cause I know that I won’t go speechless

[Outro]

All I know is I won’t go speechless, speechless