بازی شطرنجستان

1397-12-28 09:45

آموزش شطرنج یکی از ورزشهایی ست که تاثیر مستقیم بر روی تمرکز و دقت بچه ها می گذارد و با آموزش آن در گروه می توانیم علاوه بر تمرکز و دقت به مهارتهایی گروهی بچه ها نیز توجه کنیم.
شطرنج آمیزه ای است از علم و‌هنر و ورزش
این ورزش فکری سلول های مغز را به کار می گیرد و مداومت در آن قدرت تفکر را پرورش می دهد

شطرنج فعالیت مغزی پیچیده‌ای است که نیاز به تعقل، تمرکز و قدرت تصمیم‌گیری بالا دارد. انجام ورزش شطرنج فواید مغزی زیادی به همراه دارد.

بازی شطرنجستان بستر مناسبی را برای آموزش، تمرین و یادگیری در بستر تلفن های همراه اندرویدی فراهم کرده که با استفاده از تمرین های اصولی مطابق استانداردهای جهانی باعث افزایش مهارت در بازی شطرنج می شود.

این بازی شامل موارد تمرینی چون مات های دو و سه حرکتی، و… می باشد

بازی آموزشی شطرنجستان را میتوانید از طریق کافه بازار دانلود کنید

(پس از کلیک روی دانلود، بعد از ۶ ثانیه روی دریافت لینک کلیک کنید تا وارد لینک شوید)

دانلود از طریق کافه بازار