رمزهای تقلب در بازی کانتر

1395-06-17 17:53

maxresdefault-585x300

تذکر : برای فعال کردن رمزها اول این کد را بزنید sv_cheat 1 و بعد کد restart رو بزنید بازی کملا ریست می شود و تمام رمز ها می گیرد .

mat_fillrate 1 : میتونید پشت دیوارهارو با اون ببینید.
mat_leafurs 1 : یه خط قرمز دور یارها میکشه که نشون میده کجا هستن
mat_monitorgamma 999 : با این یکی هم میتونید رنگ مانیتور رو برای بازی کانتر تنظیم کنید. خطر نداره من امتحان کردم با افزایش یا کاهش عدد (عدد پیشنهادی من ??? است)
mat_measurefillrate 1 : البته با یه کد میشه تنظیمش کرد تا اون طرف دیوار رو هم زد. عدد ? هم اونو باطل میکنه.
cl_righthand -2 : دست راست تفنگ دست چپ چاقو
INTERP : آتشین شدن جلوی اسلحه
mp_c4timer 45 : عوض کردن وقت بمب (برای انفجار زودتر عدد کمتر وارد کنید)
mp_startmoney 800 : عوض کردن پول بدون کریت کردن دوباره (عدد رو میتونید تغییر بدین)
sv_gravity 800 -: عوض کردن جاذبه (عدد رو میتونید تغییر بدین)
sv_airaccelerate -100 : محو شدن (عدد پیشفرض ??هستش )
cl_gaitestimation 0/1 : خون بیشتر میپاشه
+reload : پر کردن خود کار اسلحه ( + باید سمت چپ باشه و منها برا بی اثر کردن کد )
cl_forwardspeed 999 : حرکت سریع به جلو (عدد رو میتونید تغییر بدین)
cl_backwardspeed 999 : حرکت به عقب (عدد رو میتونید تغییر بدین)
cl_sidespeed 999 : حرکت به چپ و راست (عدد رو میتونید تغییر بدین)
noclip : رد شدن از دیوار
sv_aim : نشانه گیری اتوماتیک
MP_MIRRORDAMAGE : زیاد کردن جون
hud_fastswitch 1 : عوض کردن سریع تفنگ
cl_righthand 1 : گرفتن اصلحه در درست راست
bot_add : یار برای دو طرف
bot_add_ct : یار فقط برای پلیس
bot_add_t : یار فقط برای تروریست
mp_autobalance 0—–mp_litime 9 : بازی نا برابر ،? به ??
impulse 101 : رمز پول کامل
impulse 102 : دیدن جمجمه
sv_gravity 11 : تنظیم جاذبه زمین
mp_c4timer 10 : تنظیم تایمر بمب
r_lightmap 1 : سیاه کردن محیط با گلوله

کوچک کردن نشونه (این رمز را اول بازی و سریع بزنید و احتیاجی به sv_cheat1 نیست) :

۱=duck+

۲=cl_lw1

۳=duck-

۴=cl_lw0

میزان جاذبه زمین sv_gravity 999 – ۹۹۹۹۹۹

پر کردن خودکار اسلحه Reload+
تغییر مپ Changelevel name
تیر زدن از پشت دیوار gl_zmax 0-9999
زمان خشک بودن اول بازی Mp_freezetime
زمان هر گیم Mp_roundtime 3-15
زمان ترکیدن بمب Mp_c4timer 1-100
فعال یا غیر فعال کردن صدای پا Mp_footsteps 0 or 1
یار کشی Mp_friendlyfire 0 or 1
آنالیزر بازی در گوشه راست بازی net_graph 0 or 1
راه رفتن سریع در آب sv_wateraccelerate 999
اصطکاک در آب sv_waterfriction
سریع بودن در آب sv_wateraccelerate
پرش سریع به جلو و عقب sv_airaccelerate -9999
پول اولیه Mp_startmoney
زمان خرید Mp_buytime
نشان دادن آی پی سرور net_address
ریستارت بازی Sv_restars 1
منوی کوچکی برای آنالیز بازی +graph
پول ۱۶۰۰۰ Impulse 101
همه جا گوشت آدم می ریزه Impulse 102
اگه ۵ بار بزنید آرم بازی روی صفحه می یاد Impulse 99

آتشی شدن جلوی اسلحه interp
گرفتن تفنگ از دست راست cl_righthand -2
عوض کردن سریع اسلحه Hud_fastswitch 1
به ترتیب بزنید تعداد یارها نابرابر می شه مثلا یک به ده! Mp_autobalance 0
mp_litime 9
بیرون کردن فرد مورد نظر از بازی Kick name
عوض کردن پسورد بازی Sv_password
عوض کردن نام سرور به جای vvvvvvv نام رو قرار بدید cmd name vvvvvvv
تمام کدهای کانتر رو نمایش می ده Cmdlist
این رمز رو هنگام ورود به بازی بزنید رنگ محیط بازی رو بهتر و از حالت قدیمی جدیدتر می کنه! gl_monolights 1
خودتونو سرور کنید!
اول برید رو سرور این رمز رو بزنید بعد بیاید رو سیستم خودتونم بزنید بعد شما هم می شید سرور! Rcon_Password 0542
اضافه کردن یار به دو طرف Bot_add
اضافه کردن یار به سی تی Bot_add_ct
اضافه کردن یار به ترور Bot_add_t

mp_limitteams 0
جلوگیری از محدودیت جمع آوری تیم

mp_autoteambalance 0
جلوگیری از تعادل اتوماتیک تیم ها در دور بعدی

noclip
پرواز از میان نقشه

notarget
بت ها نمی توانند شما را پیدا کنند.

mat_wireframe 1
نمایش قاب سیمی دنیا

mat_fullbright 1
روشن کردن نقشه تا هیچ نقطه تاریکی بر روی نقشه نباشد

cl_drawhud 0
برداشتن نمایش اطلاعات مسیر پیشروی بازیکن ازجمله: خون و اسلحه

cl_forwardspeed 5000
تراکم زمانی روشن

cl_backspeed 5000
تراکم زمانی خاموش

impulse 101
به دست دادن مهمات کامل به اسلحه ها

impulse 99
جمجمه ها از آسما میافتند

bot_add_t
اضافه کردن بت در برابر تیم (تروریست)

bot_add_ct
اضافه کردن بت به آن تیم (ضد تروریست)

bot_allow_shotguns 0 & 1
=۰ اجازه دادن به بت ها برای استفاده از گلوله ها   ۱= اجازه ندادن …

bot_allow_pistols 0 & 1
۰= اجازه دادن به بت ها برای استفاده از هفت تیرها   =۱ اجازه ندادن …

bot_allow_snipers 0 & 1
۰= اجازه دادن به بت ها برای استفاده از jتفنگ های تک تیراندازی   ۱= اجازه ندادن …

bot_allow_grenades 0 or 1
۰= اجازه دادن به بت ها برای استفاده ازنارنجک ها  ۱= اجازه ندادن …

bot_allow_rifles 0 & 1
۰= اجازه دادن به بت ها برای استفاده از تفنگ ها   ۱= اجازه ندادن …

bot_allow_sub_machine_guns 0 & 1
۰= اجازه دادن به بت ها برای استفاده از ریز مسلسل ها   =۱  اجازه ندادن …

bot_allow_machine_guns 0 & 1
۰= اجازه دادن به بت ها برای استفاده از مسلسل ها  ۱= اجازه ندادن …

bot_zombie 1
بت ها تکاکن نمیخورند ولی شلیک می کنند

bot_dont_shoot 1
بت ها شلیک نمی کنند

bot_knives_only
بت ها از اسلحه استفاده نمی کنند ولی چاقو و نارجک استفاده می کنند

bot_pistols_only
بت ها هفت تیر و نارنجک شلیک می کنند

bot_snipers_only
بت ها فقط تفنگ های تک تیراندازی و نارنجک شلیک می کنند.

bot_allow_rogue 0 & 1
۰= بت ها از کارگروهی استفاده می کنند  ۱= تکروی می کنند

bot_all_weapons
بت ها از تمام اسلحه ها استفاده می کنند

bot_kick
برداشتن تمام بت ها از سرور

bot_kill
کشتن تمام بت ها از روی سرور (ممکن است از بازی اخراج شان نکند)

(اسم مرحله) changelevel
تغییر مرحله (بعد از تایپ این رمز، یک Space بزنید و بعد اسم مرحله رو تایپ کنید مثلا : changelevel de_dust

bot_join_team_any
بت ها به صورت اتفاقی به تیم ملحق می شوند.

bot_join_team_ct
بت ها به تیم ضد تروریستی ملحق می شوند

bot_join_team_t
بت ها به تیم تروریست ها ملحق می شوند

bot_difficulty 0
سختی بت ها (۰ = آسان  ۱= عادی  ۳= سخت تر)