ربات تلگرام قطارهای حومه ای

1394-08-5 10:47

ربات تلگرام قطارهای حومه ای به سفارش اداره کل راه آهن جمهوری اسلامی ایران در اردیبهشت ماه سال ۹۶ ایجاد شد.

این پروژه شامل برنامه ربات تلگرام و پنل مدیریت کامل برای مدیریت مسیرها و کاربران می باشد.

مدیریت وب سایت این مجموعه نیز پیش تر در اختیار عوامل این شرکت بوده و هم اکنون نیز کارهای جانبی سایت توسط شرکت نوین کد انجام می شود.

لینک تلگرام ربات: https://t.me/commuterrailbot

وب سایت قطارهای حومه ای: http://commuterrailbot.ir/