ربات تلگرام قطارهای حومه ای

ربات تلگرام قطارهای حومه ای به سفارش اداره کل راه آهن جمهوری اسلامی ایران در اردیبهشت ماه سال ۹۶ ایجاد شد.

این پروژه شامل برنامه ربات تلگرام و پنل مدیریت کامل برای مدیریت مسیرها و کاربران می باشد.

مدیریت وب سایت این مجموعه نیز پیش تر در اختیار عوامل این شرکت بوده و هم اکنون نیز کارهای جانبی سایت توسط شرکت نوین کد انجام می شود.

لینک تلگرام ربات: https://t.me/commuterrailbot

وب سایت قطارهای حومه ای: http://commuterrailbot.ir/